Alfa víkend Pobytový tábor Narnie Tábor 12+ Tajuplný ostrov Tábor 12+ Tajuplný ostrov

In the footsteps of Jan Jiskra from Brandýs

\/ English version see below \/

KlubExit pořádá mezinárodní projekt. Účastné země jsou Česko, Slovensko, Estonsko a Lotyšsko. Jedná se o putovní tábor inspirovaný cestou rytíře Jana Jiskry z Brandýsa, který podnikl spanilou jízdu z Brandýsa nad Orlicí (CZ) na Spišský hrad (SK), aby zde pomohl v boji proti turkům.

Celý projekt čítá 40 účastníků. Během jednoho týdne navštívíme významější i méně významné vrcholy. Nejvýše položený bod naší cesty je hora ve Vysokých Tatrách Rysy (2499 m. n. m.). Zároveň se jedná o nejvyšší horu Polska.

Jedná se o mládežnickou výměnu, to znamená, že všechno si zařizují účastníci sami. Vedoucí zajišťují pouze dopravu, přespání a plán celé cesty. Jídlo a organizaci aktivit mají na starosti sami účastníci.

Informace v české i anglické verzi jsou k dispozici ke stažení z google disku.

Infopack: https://drive.google.com/open?id=1Ga-XOrba3q_6JNo4MK-g2Z01rwW8zJol

Přihláška: https://drive.google.com/open?id=1TKLLZInkfdm2i7rjhRnDPbqinQSF1cdJ

ENGLISH VERSION

KlubExit is preparing international project. Participating countries are Czech Republic, Slovak Republic, Estonia and Latvia. It is travelling camp inspired by czech knight Jan Jiskra from Brandýs, who did travel from Brandýs nad Orlicí (CZ) to Spišský hrad (SK), to help fight against turkish.

Whole project is for 40 participants. We will walk to important or less important peaks in one week. The highest point of our trip is mountain in Vysoké Tatry (SK), called Rysy (2499 meters above sea level). It is the highest peak of Poland also.

Project is youthgroup exchange, that means, everything oganizes participants themselves. Leaders oganize only travel, sleeping places and plan of whole travel. Food and organizing another activites is on participants.

Infopack in english version is downloadable by this link.

Infopack: https://drive.google.com/open?id=1ukUpqN5fxfqLSX69Xjfla2i_4p1Wy4dp

Application: https://drive.google.com/open?id=1TKLLZInkfdm2i7rjhRnDPbqinQSF1cdJ

 

 

Copyright © 2018 Klub Exit - Klub pro mladé lidi 12 - 25 let. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.